Nezveřejněný článek

13.07.2018 02:25

Autor: Vít Novotný

Do červencového Bystřicka jsem poslal v termínu 18. 6. příspěvek. Jak jste si jistě všimli, můj článek zveřejněn není, přestože mám jako zastupitel na zveřejnění právo. Dodnes mně nikdo  nesdělil, proč příspěvek zveřejněn není. Cenzuru na příspěvky zastupitelů městská rada jednomyslně schválila až 26. 6. pod bodem 10 s tím, že každá strana má od srpna ½ strany a nesmí psát nic jiného, než své programové cíle a představovat kandidáty. Článek jsem ještě doplnil o nová fakta. Radnice tím dala jasný signál, že než aby odpověděli, raději zakáží se ptát.

Fakta o zneužití veřejných peněz vedením města

Jako člen kontrolního výboru jsem dostal podnět spoluobčana na protizákonné jednání našeho starosty a místostarosty, který vyšetřovala Policie ČR. Zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. paragraf 5 jim přísně zakazuje pobírání odměn za práci v orgánech městských společností, přesto si je, podle policie, nechali vyplácet nejméně 7 let. Dosud peníze městu a jeho společnostem nevrátili, přestože byli oba v průběhu vyšetřování seznámeni s tím, že odměny byly vypláceny v rozporu se zákonem. Vedení města takticky mlčí, proto se pokusím vše vysvětlit.

Nezastupovali prý město, ale sami sebe

V Bystřici došlo k situaci, kdy se oba naši představitelé nechali jmenovat radou města do orgánů městských firem. Jako radní spolurozhodovali o výši odměn za členství v městských firmách a tyto odměny si pak nechali protizákonně vyplácet. Členové dozorčích rad městských společností za svoji činnost dostávají odměny, ale starosta s místostarostou je pobírat od roku 2006 nesmějí, protože tuto práci mají zahrnutou ve svých platech. Byli nominováni proto, aby jako představitelé města město zastupovali a hájili jeho zájmy, nikoliv své! Dozorové činnosti dělají většinou v pracovní době, využívají služební auta apod.

Oba naši představitelé se na policii hájili tím, že v orgánech městských společností nebyli za město, ale jen za sebe. Policie jim opak nedokázala, přestože je uvedeno např. v zápisu z rady města číslo 15/06/2015: Ve společnosti pracuje dozorčí rada složená ze zástupců jednotlivých obcí. V našem případě je předsedou dozorčí rady starosta města Bystřice n. P.“ Našli bychom určitě mnoho podobných zápisů z městské rady a proto výmluva, že byli v městských firmách jen sami za sebe, je úplně mimo.

Ukázka z policejního vyšetřování:

Otázka komisaře: „ Působil jste od roku 2005 jako zástupce města Bystřice nad Pernštejnem na pozici člena představenstva společnosti Technické služby města a.s.? Inkasoval jste zde v období roků 2008 – 2014 odměny v celkové výši 384 955,- Kč? Jakou činnost jste pro společnost vykonával?“                                                                                                                                                        

Odpověď:“ Působil jsem zde jako fyzická osoba, nikoli jako zástupce města Bystřice“.

Otázka komisaře: „Od 30. dubna 2014 jste působil jako zástupce města ve společnosti Eden servisní a pobíral jako předseda dozorčí rady odměny.Jakou činnost jste pro společnost vykonával?“  

Odpověď: „Opět uvádím, že jsem v této společnosti působil pouze jako fyzická osoba a nikoli jako zástupce města Bystřice. Přesně nevím, jakou částku jsem inkasoval, bylo to hektické období. Jako předseda dozorčí rady jsem vykonával mj. dozor nad stavbou, chodil na kontrolní dny…“

Otázka komisaře: Působíte od října 2011 dosud na pozici člena představenstva VAS, a.s. a obdržel jste za první tři roky částku 666 426,00 Kč?

Odpověď: Ano, ale nejsem zde jako zástupce Bystřice.

Otázka komisaře: Z jakého důvodu jste neuváděl do roku 2013 do Čestných prohlášení o nabytém majetku podle zákona své příjmy a dary?

Odpověď: Protože jsem se domníval, že nedosahovaly jednotlivě výše 100 tisíc korun.

Způsobená škoda je dle policie vyšší jak 2 miliony korun a proto se policejní vyšetřovatelé obrátili na městské firmy, aby vyčíslily škodu, která jim neoprávněně vyplacenými odměnami vznikla. Prý není žádná! Kdo tato potvrzení pro Policii ČR za městské firmy podepsal? Zachraňují oba naše představitele před trestním stíháním jejich podřízení? Kteří zastupitelé jsou ve vedení městských firem a komunálních firem?

Technické služby města Bystřice – tříčlenné představenstvo společnosti tvoří kromě ředitele také starosta Karel Pačiska (ČSSD) s místostarostou Josefem Vojtou (SRBR) a společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Předsedou dozorčí rady je zastupitel Bohumil Kotlán (KSČM) a členem zastupitel Petr Hanzlík (ČSSD).

Bystřická tepelná -  jediným jednatelem je místostarosta Josef Vojta, dozorčí rada - zastupitelé Hicham Nemrah (SRBR) a Antonín Tulis (KSČM).

Eden centre – jediným jednatelem je starosta Karel Pačiska (ČSSD), dozorčí rada - místostarosta Josef Vojta (SRBR) a radní Miroslav Novák (SRBR).

Eden servisní: jediným jednatelem je místostarosta Josef Vojta (SRBR), předsedou dozorčí rady starosta Karel Pačiska (ČSSD) a členem radní Vlasta Moncmanová (ČSSD).

Lesní společenství obcí – předsedou dozorčí rady starosta Pačiska

Vodárenská akciová společnost, a.s. – členem představenstva místostarosta Josef Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK) – 1. místopředseda předsednictva místostarosta Vojta

Kromě odměn z těchto městských a komunálních společností se oba nechávali nejméně v letech 2010 - 2014 nezákonně odměňovat také radou města. Podle policie prý nelze doložit, kdo z radních pro vyplácení finančních darů z Města Bystřice n. P. hlasoval, ani jakou mimořádnou práci ve prospěch obce nad rámec svých povinností oba vykonávali.

Kdo za městské firmy podepsal neuplatnění škody?

Myslel jsem si, že kontrolní výbor bude moci alespoň prověřit, kdo za městské firmy policii sdělil, že žádnou škodu protizákonným vyplácením odměn neutrpěly.

Chtěli jsme také slyšet názor radních, zda naše představitele skutečně jmenovali do orgánů městských společností jen jako soukromé osoby, jak oba na policii tvrdili, protože záznamy z městské rady tomu nenasvědčují.

Po předložení důkazů vypuklo na kontrolním výboru zděšení, na co bychom ještě asi mohli přijít, a kontroly nám nebyly zastupitelstvem umožněny. Proto jsme odstoupili, výbor je od jara bez předsedy a nefunguje, což je opět porušením zákona. Starosta prohlásil na červnovém zastupitelstvu, že se bez kontrolního výboru do voleb obejdeme a pak se prý uvidí…

Oba naši představitelé se také vymlouvali na to, že o platnosti zákona o střetu zájmů nevěděli, protože Bystřice prý nemá právní oddělní. Podle Policie ČR je Svaz měst a obcí České republiky několikrát na platnost tohoto zákona upozornil a sami měli povinnost se s předpisy seznámit, protože mají jednat s péčí řádného hospodáře. Občané by měli být informováni, jak to v Bystřici funguje, protože hospodárné nakládání s veřejnými prostředky je v zájmu nás všech. Vyšetřovatel tedy trestní oznámení odložil a v odůvodnění sdělil, že pokud by komunální společnosti škodu dodatečně uplatnily, celou věc lze překvalifikovat.

Podle oslovených právníků a podle již existujících soudních rozsudků v této věci policie pochybila a neměla argumenty bystřických funkcionářů vůbec připustit. V orgánech městských a komunálních společností mají podle soudního rozhodnutí prioritně hájit zájmy obce a nikoliv zájmy své a nezáleží na tom, kdo je do těchto orgánů jmenoval.

Jak jsem nedávno zjistil, odměny pobírají v některých společnostech nadále, přestože na ně podle policie nemají nárok. Na příkladu Lesního společenství obcí je vidět, že v době policejního vyšetřování si starosta odměnu vyplatit nenechal, ale v následujícím roce už obdržel částku dvojnásobnou, tedy i za předchozí rok a odměny pobírá nadále. Z Vodárenské akciové společnosti se nechává nadále odměňovat i místostarosta.

Na výzvy k vrácení odměn oba nereagují a ke spáchání podvodu se tím vlastně přiznávají. Členové představenstva a dozorčích rad městských firem si zřejmě neuvědomují, že i oni mají povinnosti při správě cizího majetku, přesto částky za protiprávně vyplacené odměny nevymáhají. V každém jiném městě by muselo celé vedení radnice odstoupit, v Bystřici nám všem ukazují, že pro svůj prospěch umí udělat vše i bez právního oddělení.

                                                      Ing. Vít Novotný, zastupitel, Otevřená radnice

 

Zpět

Diskusní téma: Nezveřejněný článek

Datum 19.07.2018

Vložil Zasmušilý angrešt

Titulek Vítku, běž ...

Odpovědět

Vítku, běž do záchodu. Pačíska s Vojtou sice nejsou žádná výhra, ale proti tobě s tatíkem jsou zlatí.

Datum 19.07.2018

Vložil Ab

Titulek Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Nemůže přenést přes srdce že je na vedlejší koleji.

Datum 19.07.2018

Vložil Zasmušilý angrešt

Titulek Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

To grázlové neumí. :-)

Datum 19.07.2018

Vložil Uvaděč na pravou míru

Titulek Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

No, ze strany bývalého starosty a jeho synáčka je toto obviňování trošku pokrytecké... spíše by nám měl vysvětlit, že když byl starostou v letech 1994-2005, tak zároveň od roku 2002 (ano přesah tří let) pobíral plat starosty a zároveň i senátora? Toto jaksi nikomu nevadilo? Nebo to byl důvod jeho sesazení v roce 2005? Máme tam i další střety zájmů... viz výpis z jedné www stránky níže. Z toho vyplývá, že ve své době více nenažraný byl právě exstarosta.

Je to taky největší převlíkač politických kabátů. Nejdříve ODS, pan SNK-ED, pak Věci veřejné a nyní bůhví za co kandiduje, možná je to ono Hnutí otevřené radnice... firma SWC ENERGO, jejíž byl jednatelem (vedle další energetické solární firmy, kterou je PHOTOVOLTAIC INVEST s.r.o. a nebo firmy ELCOM a.s. - ano akciovka s neznámou strukturou), se přejmenovala na OZ ENERGO s.r.o. a nyní je to SALES24 s.r.o. Máme tedy této měňavce Ing. Novotnému vůbec věřit? Je naprosto nedůvěryhodný.

https://www.nasipolitici.cz/cs/politik/413-josef-novotny-st

? - 1979 Vysoké učení technické v Brně > Elektronická fakulta - absolvent, titul Ing.
1979 - 1992 Uranové doly Dolní Rožínka
- různé technické funkce
1990 - ? Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem - člen
(server volby.cz eviduje kandidáty do voleb až od roku 1994 - pozn. autora)
1990 - ? Rada města Bystřice nad Pernštejnem - člen
1994 - 2005 - starosta
1992 - 1994 s. p. MEZ Nedvědice > divize Nedvědice - ředitel
1992 - 1997 ODS - člen
1995 - 2003 LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o. - předseda dozorčí rady
1996 - 2001 ELCOM, a. s. - předseda dozorčí rady
1996 - 2002 Bystřicko a.s. - předseda dozorčí rady
1999 - 2007 Regionální rozvojová agentura Vysočina,a.s. v likvidaci - člen dozorčí rady
(dříve Regionální rozvojová agentura Vysočina,a.s.)
2000 - 2004 Zastupitelstvo Kraje Vysočina - člen
(do 30. 5. 2001 Jihlavský kraj)
2000 - ? Rada Kraje Vysočina > Dopravní komise - člen
2000 -> SNK ED - člen
2000 - zakládající člen
2000 - ? (?) Předsednictvo strany SNK ED - člen
2001 - 2005 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - člen dozorčí rady
(dříve VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., zkratka: VAS, a.s.; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.)
2001 - 2003 Bystřická tepelná s.r.o. - člen dozorčí rady
2002 - 2003 Areál sportu s.r.o. - člen dozorčí rady
2002 - 2008 Senát PČR - senátor
(obvod č. 51 - Žďár nad Sázavou)
? - ? Organizační výbor - člen
? - ? Mandátový a imunitní výbor - člen
? - ? Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku - člen
? - ? Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku - ověřovatel
? - ? Ověřovatelé Senátu - člen
? - ? Senátorský klub SNK - předseda
2009 - 2012 OZ ENERGO s.r.o. - jednatel a společník
(dříve SWC ENERGO s.r.o.) (2009-2010 majetková účast 50 %; 2010-2012 majetková účast 100 %)
2010 -> PHOTOVOLTAIC INVEST s.r.o. - jednatel a společník
(majetková účast 40 %)
2010 - 2013 Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2013) - poslanec
2010 - 2013 Výbor pro životní prostředí - člen
2010 - 2013 Zemědělský výbor - místopředseda
2010 - 2013 Podvýbor pro daně, cla a loterie - člen
2010 - 2013 Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství - člen
2010 - 2013 Poslanecký klub Věci veřejné - člen

Zpracováno ke dni 01.03.2010 (nap)
Aktualizováno ke dni 04.07.2012 (yy)

Datum 19.07.2018

Vložil Jaroslav Švestka

Titulek Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Článek psal a zastupitelem je Vít Novotný, nikoliv Josef Novotný starší. Ostřelovat syna údajnými vinami otce, je takové...bolševické...

Datum 19.07.2018

Vložil Uvaděč na pravou míru

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Nikoho neostřeluju. Jen jsem napsal, že Ing. Vítu Novotnému vadí pobírání jistých odměn, ale jeho otec mohl být také jejich podobným pobiratelem. Figuroval také v mnohých městských podnicích v představenstvech a dozorčích radách. Viz ten výpis. Už zvláštní je, že souběžně v letech 2002-2005 zastával dvě povolání - starostu a senátora. Pikantní taky bylo, že jako senátor dostával navíc proplacené náhrady za drahý byt v Praze. Pokud vím, Ing.Novotný starší byl taky po celou dobu svého starostování uvolněný, jako Pačiska. Tak jak je toto možné, pobírat dva platy a dělat, že to je v pořádku... to je ještě horší, než nějaké drobné "odměny" v městských společnostech. Ing. Pačiska nemá narozdíl od zmíněného a jeho syna tucet firem (v některých figurují oba dva).

Datum 19.07.2018

Vložil Jaroslav Švestka

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Rozdíl je v tom, že J. Novotnému st. souběh funkcí zákon nezakazoval. Ale to by přece Uvaděč na pravou míru měl vědět, ne?

Datum 19.07.2018

Vložil Uvaděč na pravou míru

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Ach tak. Novotný tedy sosat odměny mohl, ale Pačiska už nemůže, ikdyž nakonec žádná škoda nikomu nevznikla. Takže za všechno můžou nakonec zákony... alibistické a vymlouvací. Ale kde je morálka člověka? Zapadlá hluboko bůhvíkde. Připadá mi to jako naposled Babiš v televizi, co byl osočen nejlepším ministrem financí Kalouskem, že jeho vláda je tolerována komouši, no a Babiš hned vytáhnul argument pokrytectví, protože Kalousek s nimi chtěl dokonce vládnout.

Datum 19.07.2018

Vložil Jaroslav Švestka

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Když někdo z peněz firmy vyplatí odměny někomu, kdo na ně nemá nárok, tak škoda samozřejmě vzniká.

Datum 21.07.2018

Vložil Uvaděč na pravou míru

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Jenomže ten "někdo" je s Pačískou velký kamarád, chodí spolu na pivko a tak... tím je řečeno vše. Sám Pačíska si pobírání odměn obhajoval takto: "Já se tím budu řídit, i když s tím nesouhlasím, protože pokud někdo za svoji práci
dostává odměnu, více si ji váží, dělá ji poctivěji a zaplatit si zaslouží. Odmítnutí peněz je pouze farizejským gestem. Jakékoli podrobnosti jsem připraven osobně konzultovat, protože vše se popsat nedá. Plivnout na město je velice snadné a hlavně nezavazující. Ony se volby již opět blíží!"

Tak se spíše ptám, jestli si je Pačiska zaslouží a co konkrétního na firmách, kde odměny pobíral, vykonal. Chci hmatatelné důkazy. Pokud firma neprosperuje, neměl by si taky nikdo odměny nárokovat.

Datum 30.09.2018

Vložil :-)

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Více než milion korun z městské kasy je drobná odměna. No jestli takhle někdo dokáže uvažovat tak bych chtěl jeho plat

Datum 19.07.2018

Vložil Černý rybíz

Titulek Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Angrešt, nechci se stavět na stranu žádného z nich, ale pokud tu někoho osočujete, že je grázl, měl byste taky vysvětlit proč.

Datum 20.07.2018

Vložil Zasmušilý angrešt

Titulek Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Stačí sledovat jeho působení v zastupitelstvu a v novinách Bystřicko.

Datum 20.07.2018

Vložil Jaroslav Švestka

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Mně spíš jako grázl přijde ten, kdo se pod takovéhle plivance nedokáže podepsat. Ale asi je to věc pohledu...

Datum 20.07.2018

Vložil Ano

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Může to být věc pohledu,ale jsou věci pod které se podepsat je nebezpečné i když jsou promlčené Bořinka ,starosta Novotný, místostarosta Kostlán. Mám důkazy že kterých ze kterých by vám bylo zle.

Datum 21.07.2018

Vložil Ano

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

nymně si můžete plácat co chcete, poseroutko.

Datum 22.07.2018

Vložil Ano

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Ty taky nymande.

Datum 23.07.2018

Vložil Ne

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

jste směšnej... vaše důkazy si tak můžete strčit leda za klobouk, protože jsou zřejmě dávno promlčené (Novotný ve funkci skončil před 13 lety v roce 2005). Bohužel Pačiska zejména se zakázkou na CZV chytnul podobné manýry, místo údajného ušetření platu za Buriana se mzdy dál vesele vyplácely (co horší lidem, kteří neměli se řízením tak velkých podniků žádné zkušenosti. že Pačisko a Vojto) a jsem z toho velice zklamán. Ze začátku jsem si ho skutečně vážil. PS: Nejsem zastánce ani jednoho z nich, protože jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20. Abych byl úplně upřímný - CHCI NOVÉHO STAROSTU, CO NEBUDE KRÁST, LHÁT A VĚNOVAT SE SKUTEČNĚ OBČANŮM, A NÉ NADUTOSTI SVOJÍ ŠRAJTOFLE.

Datum 23.07.2018

Vložil Já také chci starostu který není zloděj.

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

Jak je to možné že tak dlouho krade a není v kriminále?Že by kradl legálně,v rámci zákona?

Datum 23.07.2018

Vložil Ne

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vítku, běž ...

Odpovědět

No je to zvláštní, že se to neprobíralo u posledních voleb v roce 2014 (co na to Ing.Novotný?) a vytáhlo se to až nyní... ale legální to skutečně není. Viz citované paragrafy ze zákona o střetů zájmů, níže... uvolněný veřejný funkcionář (tedy makající na plný úvazek) NEMŮŽE vedle svého platu pobírat další platy či případné odměny (nad 10.000 ročně). To je to protizákonné. Že dotyční tvrdí, že do funkcí nebyli nominováni jako veřejní funkcionáři, ale jako fyzické osoby je jen zástěrka a výmluva, protože nebylo dělané žádné výběrové řízení, které by se jinak normálně dělalo - toto je další podvod na občany. Oni samozvanci se defakto samozvolili s posvěcením svých věrných nohsledů (zastupitelů a radních). Kdyby nedělali hloupé a rovnou se přiznali, minimálně by dostali flastr a nebo si šli sednouti do chládku. Jenomže bydlíme v Kocourkově a v ČR, takže mne toto křiváctví nepřekvapuje. Smutné je, že k tomu mlčí o modráci, jako Jurman a spol. Bohužel Bystřice a její osazenstvo je hloupá, takže bych se ani nedivil, kdyby duo Pačiska+Vojta zase obhájilo další čtyřletý mandát, no zas roky v dupě a další odrbávačky občanů, jak zpívá Klus.